window.Laravel = {"csrfToken":"7qYWXuI5aOrxI7NAlctUau6LPuqacQEwOnfr7C9q"};

Termeni și condiții

Tot accesul şi utilizarea site-ului lui www.plantamaer.ro este supus termenilor si condiţiilor.

SC DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - ROMANIA SRL

Calea Floreasca 169A, corp B, et. 8, 014459 Bucuresti

Tel: 00 40 21. 307. 97. 00, office@daikin.ro

Registrul Comertului Bucuresti

J40/8180/1994

Daniel Vasile

Prin accesarea si utilizarea site-ului Plantam Aer acceptati versiunea Notificarii Legale, care este în vigoare în momentul accesului. Plantam Aer îşi rezervă dreptul de a modifica notificarea legală din timp în timp la propria discreţie a lui Plantam Aer şi fără anunţ prealabil. Utilizarea în continuare a acestui site va însemna acceptarea Notificarii Legale modificată. Sunteti responsabil pentru informarea dumneavoastra proprie asupra Notificarii Legale în vigoare la momentul accesului şi utilizarii acestui site. Dacă aţi încălcat vreunul din termenii şi condiţiile Notificarii Legale, autorizatia dumneavoastră de a utiliza site-ul este automat terminata.

Dreptul de autor

Conţinutul şi structura site-ului sunt deţinute sau licenţiate de către Daikin şi sunt protejate de drepturile de autor şi alte legi de dreptul de proprietate intelectuală. Orice utilizare neautorizată a conţinutului poate încălca astfel de legi. Orice drepturi neacordate sunt rezervate. Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea sau starea unor parti sau a întregului site în orice mod, fără acordul scris prealabil al lui Daikin. Pentru permisiune puteti aplica prin intermediul acestui formular.

Cu excepția paginilor ce conțin mențiunea de implicare a acestei pagini, puteți imprima numai o singură copie a conținutului pentru uz personal non-comercial, având în vedere ca orice copie a acestor documente pe care le faceți își păstrează toate drepturile de autor sau alte notificări de proprietate și orice renunțare inclusa cu privire la aceasta.

Denumirea comerciala/ Marca comerciala

Toate denumirile comerciale, mărcile comerciale, logo-urile şi imaginile afișate pe acest site ce ii aparțin lui Daikin acum sau în continuare sunt/ trebuie să fie proprietatea exclusivă a lui Daikin sau sunt sub licența Daikin sau una din filialele sale. Accesul dumneavoastră la acest site nu implica ca vi se acorda, prin implicație sau altfel, orice licența sau dreptul de a utiliza orice denumiri comerciale, mărci comerciale, logo-uri şi imagini care apar pe acest site fara acordul prealabil scris a lui Daikin. Puteţi aplica pentru acord prin intermediul acestui formular.

Folosirea Link-urilor

Acest site conține link-uri către site-uri terţe asupra căruia Daikin nu are nici un control. Daikin nu face nici o reprezentare a oricărui website pe care l-ați putea accesa prin intermediul acestui site.

Accesarea de site-uri terţe de pe acest site, o faceți pe propriul risc. Daikin nu este responsabil pentru acurateţea, oportunitatea, fiabilitatea, adecvarea, secvenţa sau completitudinea oricăror informaţii, date, opinii, sfaturi sau declaraţii făcute pe aceste site-uri sau pentru calitatea oricăror produse sau servicii disponibile pe astfel de site-uri. La accesarea de site-uri terţe de pe acest site, o faceți la propriul risc. Daikin nu este responsabil pentru acurateţea, oportunitatea, fiabilitatea, adecvarea, secvenţa sau completitudinea oricăror informaţii, date, opinii, sfaturi sau declaraţii făcute pe aceste site-uri sau pentru calitatea oricăror produse sau servicii disponibile pe astfel de site-uri.

Daikin oferă aceste link-uri pentru comoditate şi doar pentru scopuri informaționale. Includerea acestor link-uri nu implică că Daikin girează sau accepta nici o responsabilitate pentru conţinutul sau utilizarea de astfel de site-uri. Daikin va sfătuiește de a citi mai întâi termenii şi condiţiile acestor site-uri.

Conectarea cu site-ul web Plantam Aer

Va puteți conecta cu site-ul Plantam Aer cu condiția ca este menţionat în mod clar (pe link-ul) că vizitatorii site-ului vor fi trimiși la site-ul Plantam Aer. Link-ul trebuie sa fie real şi nu poate duce la informații ca site-ul Plantam Aer pare a face parte dintr-un alt site. De exemplu, încadrarea, și conectarea în linie la site-ul Plantam Aer nu este permisă fără acordul prealabil scris de Daikin.

Puteţi aplica pentru acord prin intermediul acestui formular.

Nici un Link nu poate apărea pe nici o pagină a acestui site sau în nici un context care ar conţine conținut sau materiale ce pot fi interpretate ca obscene sau penale sau care încalcă sau pledează încălcarea oricăror drepturi ale părţii terţe.

Garantia si clauza de salvgardare pentru utilizarea site-ului

Plantam Aer nu garantează că accesul la site-ul şi conţinutul său nu va fi întrerupt sau fără erori. Acest site și tot conținutul său este oferit așa cum este, de bază, fără niciun fel de garanție, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile de titlu sau de ne-încălcare sau garanţiile implicite de vandabilitate sau potrivire pentru un anumit scop, se face în legătură cu disponibilitatea, exactitatea, securitatea, corectitudinea sau conţinutul site-ului.

Site-ul ar putea contine erori tehnice sau alte greşeli, inexactități sau erori tipografice. Plantam Aer poate face modificări de conţinut, layout-ul şi servicii accesibile pe site, inclusiv preţurile şi descrieri de orice produse enumerate aici, în orice moment, fără notificare. Conţinutul sau, serviciile de pe acest site pot fi expirate, şi Plantam Aer nu isi ia nici un angajament de a actualiza astfel de conţinut sau servicii.

Nici Plantam Aer, sau oricare dintre contractorii săi implicați în crearea, producerea sau livrarea oricărui conținut de pe acest site nu vor fi răspunzători pentru orice directe, indirecte, accidentale, speciale, subsecvente sau punitive, pierderi de profituri sau pierderi pentru întreruperea de afaceri care decurg din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site, chiar dacă Plantam Aer a fost informat de posibilitatea unor astfel de daune.

Plantam Aer nu îşi asumă nici o responsabilitate, şi nu acceptă nici o responsabilitate pentru orice daune sau virusi care pot infecta echipamentul de calculator sau alte bunuri pe cont care decurg din utilizarea sau accesul la acest site. Unele jurisdicţii nu permit excluderea anumitor garanţii sau limitări ale răspunderii, astfel încât limitările sau excluderile mai sus menționate s-ar putea sa nu se poată aplica in cazul dumneavoastra. Răspunderea lui Plantam Aer în acest caz ar fi limitată în măsura permisă de lege.

Dacă sunteţi nemulţumit cu orice parte a acestui site, remediu unic şi exclusiv este întreruperea utilizarii acestui site.

Inregistrarea electronica a datelor

Prin inregistrarea de date (inclusiv mesaje, documente şi fişiere) la Plantam Aer prin mijloace, cum ar fi poşta electronică sau prin formularele disponibile pe site-ul, sunteţi de acord că:

  1. Materialul nu va conţine nici un element care este ilegal sau altfel inadecvate pentru a fi publicat;
  2. Veți face un efort rezonabil pentru a scana și elimina virușii, sau alte componente contaminate sau caracteristici distructive înainte de a înregistra orice material.
  3. Vă angajați în continuare sa nu lu
  4. Nu ați luat nici o măsura care impune o încărcătură nerezonabilă sau disproporţionat de mare asupra infrastructurii site-ului.

Sunteți de acord de a despăgubi, de a deține inofensiv și, la alegerea noastră, de a apăra Plantam Aer și funcționari săi, directorii, angajații, acționari, agenții și reprezentanții de la orice și toate pretențiile terților, răspundere, daune și / sau costurile rezultate din utilizarea necorespunzătoare a acestui site, violarea acestei Note Legală, sau încălcarea, sau încălcarea sau utilizarea de către orice alt utilizator al contului dvs., de orice proprietate intelectuala sau alt drept al unei persoane sau entități.

Protejarea datelor si Cookies

Orice date cu caracter personal pe care Plantam Aer le colectează de la dvs. atunci când utilizați acest website vor fi procesate în conformitate cu Politica noastră de confidenţialitate şi Pagina de Cookie-uri. Confirmaţi că atunci când utilizaţi acest site, sunteţi de acord ca datele dvs. personale sa fie utilizate si prelucrate conform Politicii noastre de confidenţialitate şi Pagina de Cookie-uri.

Legile in vigoare si Jurisdictia

Plantam Aer funcţionează şi controlează acest site din Romania. Ca atare, informaţiile conţinute pe acest site sunt prin prezenta considerate furnizate în Romania şi guvernate prin şi reglementate de legile din Romania, fără a da efect oricăror principii de conflicte cu legea. În măsura permisă de legislaţia aplicabilă, va supuneti jurisdicţiei exclusive a tribunalelor din Romania.

Diverse termeni

Dacă orice prevedere a acestei note juridice va deveni sau va fi declarată ilegală, nulă sau pentru orice motiv, inaplicabilă, astfel de prevedere se consideră separabila de această notă legală şi nu va afecta valabilitatea şi aplicabilitatea celorlalte prevederi. Această notă legală este întregul acord între dumneavoastră şi Plantam Aer in ceea ce priveste subiectul mentionat.